ICQH 2017 CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
07.12.2017 09:00 - 16:30 Registration
07.12.2017 10:00 - 10:30 Opening Ceremony
Muzaffer ELMAS   Speaker: Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Sakarya University, TURKEY
Speech Title: Quality Process in Sakarya University
07.12.2017 10:30 - 11:30
Douglas FRANKLIN   Keynote: Prof. Dr. Douglas FRANKLIN - Ohio University, United States
Speech Title: Accreditation in the Spotlight
07.12.2017 11:30 - 12:45
Halls Papers / Author(s)
07.12.2017
11:30 - 12:45


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Tuba CANVAR KAHVECI

Oral Presentation
TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
Author(s): Ergün DEMIREL, Dinçer BAYER
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETIM KALITE KURULU’NUN KALITE ANLAYIŞI: İŞLETME HASTALIĞI BELIRTILERINE İLIŞKIN BIR DEĞERLENDIRME
Author(s): Ali Faruk YAYLACI
Language: Turkish
ÜNİVERSİTELERİN KALİTE BİRİMLERİNE İLİŞKİN YAPISAL BİR İNCELEME
Author(s): Ali Faruk YAYLACI, Adem BELDAĞ
Language: Turkish
ŞİMDİ VE GELECEKTE ZEKİ OKUL
Author(s): Vahit BADEMCI, Didem ORTACALAR
Language: Turkish
ZEKİ OKUL: KURAMSAL YA DA KAVRAMSAL TEMELLER
Author(s): Didem ORTACALAR, Vahit BADEMCI
Language: Turkish
07.12.2017
11:30 - 12:45


Hall 2

Session Chair
Prof. Dr. Mehmet BAYRAK

Oral Presentation
TÜRKIYE’DE BILIMSEL ÜRETIM VE DEMOKRASI: NEDENSELLIK ANALIZI (1980-2015)
Author(s): Mehmet Zeki AK, Nurullah ALTINTAŞ
Language: Turkish
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE NİTELİK
Author(s): Mükrimin şevket GÜNEY, Birkut GÜLER
Language: Turkish
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE AÇISINDAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ (2000 YILINDAN SONRA KURULAN)
Author(s): Hüseyin ÇAVUŞ, Canan Zehra ÇAVUŞ
Language: Turkish
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN RESEARCHGATE GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN)
Author(s): Canan Zehra ÇAVUŞ, Hüseyin ÇAVUŞ
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMDE TERS-YÜZ SINIF ÖĞRETİM MODELİYLE ÖĞRETİMİN KAVRAMSAL GELİŞİME ETKİSİ
Author(s): Ahmet TEKBIYIK
Language: Turkish
07.12.2017
11:30 - 12:45


Hall 3

Session Chair
Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR

Oral Presentation
ENHANCING QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION: PROJECT MENTORESS
Author(s): Pınar OZDEMIR, Taner ALBAYRAK
Language: English
A GLOBAL FALSE DICHOTOMY IN HIGHER EDUCATION: TEACHING OR RESEARCH
Author(s): Ali BAYKAL
Language: English
COPING WITH QUALITY ISSUES IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS’ DEPARTMENTS IN TURKEY THROUGH ACCREDITATION
Author(s): Erman COŞKUN, Büşra ALMA
Language: English
THE STRUCTURES AND FUNCTIONS OF REGIONAL ACCREDITATION BODIES IN THE UNITED STATES: THE EXAMPLE OF THE SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS (SACS)
Author(s): Sedat GÜMÜŞ, Enes GÖK
Language: English
QUALITY JOURNEY OF A YOUNG UNIVERSITY: PRACTICES FROM OZYEĞIN UNIVERSITY
Author(s): Tugba CUBUKCU, Yasemin KILIT AKLAR
Language: English
07.12.2017
11:30 - 12:45


Hall 4

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Seval ŞENER

Oral Presentation
INTRODUCTION OF RESEARCH UNIVERSITIES AND RE-POSITIONING OF FINE ARTS FACULTIES IN RELATION TO THE NEW CONSTELLATION
Author(s): Harika Esra OSKAY MALICKI
Language: English
ART DOCTORATE IN FINE ART FACULTIES IN TURKEY
Author(s): Pelin YILDIZ
Language: English
DESIGN EDUCATION REGARDING COMPUTATIONAL FACILITIES FORMING CONCEPT OF PARAMETRIC DESIGN
Author(s): Pelin YILDIZ
Language: English
DIFFERENT APPROACHES TO THESIS PROCESS IN PRACTISE BASED ART EDUCATION IN REGARDS TO STUDENT TENDENCIES
Author(s): Seval ŞENER
Language: English
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREY VE AİLELER İÇİN DÜZENLENEN YAZ KAMPLARININ SOSYAL ETKİLEŞİM VE ENTEGRASYON ÜZERİNE ETKİLERİ
Author(s): Ahmet Erhan TANYERI
Language: English
07.12.2017
11:30 - 12:45


Hall 5

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Hülya BULUT

Oral Presentation
YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY)
Author(s): Gonca GÜNGÖR GÖKSU, Mehmet Emin ALTUNDEMİR
Language: Turkish
BEŞERÎ SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMU
Author(s): Harun KILIÇASLAN
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARI- YEREL KAMU OTORITESI ORTAKLIĞI (TURIZM HAFTASI KAPSAMINDA YEREL TARIH ÇALIŞMASI- TARAKLI ÖRNEĞI)
Author(s): Ismail BİLGİÇLİ, Mehmet Alper CANTİMER
Language: Turkish
ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE KONFERANSLARINDA KALİTE KONUSUNDA YAYINLANAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2013-2016)
Author(s): Adnan DUYGUN
Language: Turkish
THE PERCEPTION OF INTERNAL AND EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF NEVSEHİR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY
Author(s): Emine Zehra TURAN, Gökce Becit İŞÇITÜRK, Sevtap KÖPRÜLÜ, Gökhan SEÇME, Tekiner KAYA, Aylin ALKAYA, Ayşe CINGÖZ
Language: Turkish
07.12.2017 12:45 - 13:45 Lunch
07.12.2017 13:45 - 14:30
Durmuş GÜNAY   Prof. Dr. Durmuş GÜNAY - Maltepe University, Turkey
Speach Title: Kalitenin kalitesi
07.12.2017 14:30 - 15:15
Celal Seçkin   Keynote: Celal Seçkin, Management Consultant, EFQM Ambassador of Turkey, Turkey
Title: Organisational Excellence in Higher Education
07.12.2017 15:15 - 15:30 Coffee Break
07.12.2017 15:30 - 16:30
Halls Papers / Author(s)
07.12.2017
15:30 - 16:30


Hall 1

Session Chair
Prof. Dr. Hasan TOSUN

Oral Presentation
ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES
Author(s): Marwan M. OBEIDAT
Language: English
A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY
Author(s): Hasan TOSUN
Language: English
CLOUD COMPUTING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Author(s): Ahmet ADALIER
Language: English
SCIENCE EDUCATION IN ICQH (INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION):CONTENT ANALYSIS OF PAPERS
Author(s): Mustafa AKILLI, Murat GENC
Language: English
07.12.2017
15:30 - 16:30


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mine HALIS

Oral Presentation
MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Author(s): Aykut TOSUN, Asiye YÜKSEL, Orkun KONAK, Baris DEMIR
Language: Turkish
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI
Author(s): Nurcan GÜNCE, Gönül KONAKAY, Asiye YÜKSEL
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Mine HALIS, Duygu ADALIOĞLU AY
Language: Turkish
AİLE DOSTU ŞİRKET POLİTİKALARININ İŞ-YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ VE EFQM MODELİYLE İLİŞKİSİ (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )
Author(s): Zuhal EROL
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK BAKIM EĞİTİMİNDE MEZUN SAYILARININ TAHMİNİ VE KALİTE İLİŞKİSİ
Author(s): Alperen DOĞRU, Berrin DENIZHAN
Language: Turkish
07.12.2017
15:30 - 16:30


Hall 3

Session Chair
Prof. Dr. Ilyas ÖZTÜRK

Oral Presentation
TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Author(s): Ceylan YILDIRIM
Language: Turkish
THE TRANSLATION (STUDIES) PARAMETERS IN THE TRANSLATIONS OF HOLY QURAN
Author(s): Ilyas ÖZTÜRK
Language: Turkish
TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRİBİLİM VE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜM MÜFREDATLARININ ALTYAZI ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Author(s): Ayhan GÜNEŞ
Language: Turkish
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Author(s): Halil Ibrahim BALKUL, Hüseyin ERSOY
Language: Turkish
ÇEVIRI EĞITIMINDE ÇEVIRI ETIĞI DERSININ TEMELLENDIRILMESINE YÖNELIK BIR ÖNERI
Author(s): Serhat ARSLAN
Language: Turkish
ALMANCA HAZIRLIK SINIFLARI ÖRNEĞINDE AVRUPA DIL PORTFOLYOSUNA YÖNELIK MATERYAL SEÇIMI
Author(s): Alper KELEŞ
Language: Turkish
07.12.2017
15:30 - 16:30


Hall 4

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Ercümend ERSANLI

Oral Presentation
ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLI ÖĞRENCILERIN BILIM İNSANINA YÖNELIK TUTUM VE İMAJLARININ İNCELENMESI
Author(s): Ercümend ERSANLI, Gökhan ATEŞ, Betül ATEŞ
Language: Turkish
EVLİLİK UYUMU İLE TOLERANS DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Author(s): Ercümend ERSANLI, özkan ÖZCAN
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ
Author(s): Canan GÜVEN ŞAHİN, Ercümend ERSANLI
Language: Turkish
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLENİN EVLİLİK UYUM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER
Author(s): Ercümend ERSANLI, Zalike DEMİRCİ
Language: Turkish
AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Author(s): Handan ÖZCAN
Language: Turkish
07.12.2017
15:30 - 16:30


Hall 5

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Nuray Yılmaz SERT

Oral Presentation
ARTIRILMIŞ GERÇEKLIĞIN SOSYAL MEDYADA YANSIMALARI: AVATARLAR ARACILIĞIYLA İLETIŞIM
Author(s): Kadriye UZUN
Language: Turkish
YÜKSEK ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Author(s): Duygu DUMANLI KÜRKÇÜ
Language: Turkish
SOSYAL MEDYADA ŞİDDET
Author(s): Cengiz ERDAL, Fraidun ANIQ
Language: Turkish
İKNA EDİCİ İLETİŞİMDE REKLAM MÜZİĞİNİN KULLANIMI : AKBANK REKLAM MÜZIKLERI İKNA TEKNIKLERI AÇISINDAN İNCELENMESI
Author(s): Nuray YILMAZ SERT, Tuba ÇEVIK ERGIN, Ebru YILMAZ
Language: Turkish
OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ UĞRAŞI VE TERAPİ ALANLARININ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREY VE AİLELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Author(s): Ahmet Erhan TANYERI
Language: Turkish
TÜRKIYE'DE YENI MEDYA ARAÇLARININ KULLANIM VE ETIK TUTUMLARI ÜZERINDE GLOBALLEŞME SÜRECININ YARATTIĞI ETKILER
Author(s): çiğdem ÇALAPKULU
Language: Turkish
07.12.2017 15:30 - 18:30
Halls Papers / Author(s)
07.12.2017
15:30 - 18:30


Poster HallVideo Presentation
LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ
Author(s): Ezgi Pelin YILDIZ
Language: Turkish
ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN EBEVEYNLERININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Author(s): Metin ÇENGEL, Ayşe ALKAN
Language: Turkish
ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN OYUN BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESI
Author(s): Ayşe ALKAN, Metin ÇENGEL
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARIIN MOBIL ÖĞRENMEYE İLIŞKIN TUTUMLARININ BELIRLENMESI
Author(s): Kemal TURGUT, Elif AKDEMIR
Language: Turkish
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Author(s): Alanur DURMUŞ, Ali Rıza MANCI, Hamza YALÇIN
Language: Turkish
İŞ TÜKENMİŞLİĞİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s): ümran ŞENGÜL, Erdinç BALIK
Language: Turkish
İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILABİLECEK BİR ÖLÇME ARACININ UYARLANMASI ADAPTATION OF AN INSTRUMENT ABOUT DETERMINING INTERCULTURAL UNDERSTANDING OF STUDENTS IN PRIMARY AND SECONDARY
Author(s): Durmuş BURAK, Sadık DURAN, Halil UZUN, Figen YILDIRIM, Zeynel AMAÇ, Yakup DOĞAN
Language: Turkish
SURİYELİ SIĞINMACILARA EĞİTİM VEREN EĞİTİCİLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: KİLİS ÖRNEĞİ A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF EDUCATORS WORKING WITH SYRIAN ASYLUM SEEKERS: THE CASE OF KİLİS
Author(s): Sadık DURAN, Zeynel AMAÇ, Durmuş BURAK
Language: Turkish
İLK TÜRK DEVLETLERI KONULARININ ÖĞRETIMINE UYGUN ALTERNATIF ETKINLIK ÖNERISI: KAVRAM BULMACALARI
Author(s): Halil TOKCAN, Soner Mehmet ÖZDEMIR
Language: Turkish
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Author(s): Soner Mehmet ÖZDEMIR, Halil TOKCAN
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ
Author(s): Soner Mehmet ÖZDEMIR
Language: Turkish
MESLEK YÜKSEKOKULLARI; MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/VOCATIONAL SCHOOLS; CURRENT SITUATION AND SOLUTION PROPOSALS
Author(s): Ezgi SEYFIOĞLU, Adem KORKMAZ
Language: Turkish
MESLEKİ EĞİTİM İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACININ TESPİTİ / DETERMINATION OF QUALIFIED STAFF NEEDS IN CONSTRUCTION SECTOR WITH VOCATIONAL TRAINING
Author(s): Ezgi SEYFIOĞLU, Adem KORKMAZ
Language: Turkish
ÇEVRIMIÇI (ONLINE) ARAMA TEKNIKLERIYLE AKADEMIK AMAÇLI İNGILIZCE DIL KULLANIM BECERILERININ GELIŞTIRILMESI
Author(s): Buğra ZENGIN, Duygu DOĞAN
Language: Turkish
07.12.2017 15:30 - 16:30

Prof. Dr. Teresa Franklin - Ohio University

HOW TO WRITE GOALS AND OBJECTIVES FOR A PROGRAM AND COLLEGE
Saloon: 5

07.12.2017 16:30 - 17:30
Halls Papers / Author(s)
07.12.2017
16:30 - 17:30


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Asena BOZTAŞ

Oral Presentation
THE ROLE OF BIOMECHANICS IN THE SPORTIVE PERFORMANCE ACTIVITY - FIGHTING SPORTS
Author(s): Liusnea CRISTIAN STEFAN
Language: English
GOVERNMENT INTERVENTIONS IN HIGHER EDUCATION : A THEORETICAL APPROACH
Author(s): Hülya BULUT
Language: English
INTERNAL AND EXTERNAL INTERACTIONS OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION ECOSYSTEMS OF UNIVERSITIES: A STUDY AT TURKISH UNIVERSITIES
Author(s): Pınar OZDEMIR
Language: English
HISTORICAL TRANSFORMATION OF FOREIGN POLICIES IN INTERNATIONAL SYSTEM: EXAMPLE OF TURKEY’S AFRICAN POLICIES AND IT’S ROLE IN HIGHER EDUCATION
Author(s): Asena BOZTAŞ
Language: English
07.12.2017
16:30 - 17:30


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ayda SABUNCUOGLU INANC

Oral Presentation
AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ
Author(s): Gülay EKREN, Aykut Hamit TURAN
Language: Turkish
EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞI VE TİEBOUT MODELİ IŞIĞINDA YERELLEŞME
Author(s): Harun KILIÇASLAN
Language: Turkish
DEĞER YARATAN VE YENILIK ODAKLI BIR ÜNIVERSITE ANLAYIŞI ÇERÇEVESINDE “ÖĞRENCI GIRIŞIM MERKEZI” MODELI
Author(s): Metin IŞIK, Simge ÜNLÜ KURT, Mustafa Cankut KURT
Language: Turkish
INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATIONS OF SOCIAL MEDIA USE: COLLEGE STUDENTS PERSPECTIVE
Author(s): Naciye Güliz UĞUR, Burçak BAŞAK
Language: Turkish
HEMŞİRE ADAYI ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Author(s): Fatma TANRIKULU, Funda EROL, Handenur BAŞARAN, Nasibe Yağmur FİLİZ, Yurdanur DIKMEN, Hurmus KUZGUN, Sevin ALTINKAYNAK
Language: Turkish
CİNSİYETİN NOT ORTALAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEĞİ
Author(s): Serap ERCAN, Sena KIR, Furkan YENER, Harun Reşit YAZGAN
Language: Turkish
07.12.2017
16:30 - 17:30


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Handan ÖZCAN

Oral Presentation
EBELIK ÖĞRENCILERININ SABIR DÜZEYININ İNCELENMESI
Author(s): Funda AKDURAN, özge KARAKAYA SUZAN, Nursan CINAR
Language: Turkish
ACIL YARDIM VE AFET YÖNETIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ MESLEKÎ BEKLENTILERI
Author(s): Serkan ÖZDEN
Language: Turkish
ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Author(s): Handan ÖZCAN
Language: Turkish
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI
Author(s): Harun ÖZBEY
Language: Turkish
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASINI ELE ALAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ
Author(s): Ferhat BAHÇECİ, Gamze DOĞAN
Language: Turkish
07.12.2017
16:30 - 17:30


Hall 4

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Ercümend ERSANLI

Oral Presentation
HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Author(s): Mesut ÖZTÜRK, Ercümend ERSANLI
Language: Turkish
TÜRKİYE VE İRAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME, TOLERANS VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s): Shiva SAEIGHI MAMEGHANI, Ercümend ERSANLI
Language: Turkish
EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE EŞLERİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARIYLA BAŞETMELERİNE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI EVLİLİK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİSİ
Author(s): Ercümend ERSANLI, Melek KALKAN
Language: Turkish
TÜRKİYE'DE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ
Author(s): Ercümend ERSANLI, Cem GENÇOĞLU, Volkan DURAN
Language: Turkish
ÜNIVERSITEDE AMBALAJ TASARIMI EĞITIMI VE ÖĞRENCI YARIŞMALARININ ÖNEMI
Author(s): Tevfik Inanç İLISULU
Language: Turkish
07.12.2017
16:30 - 17:30


Hall 5

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Osman ÖZKUL

Oral Presentation
EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME
Author(s): Harun KILIÇASLAN
Language: Turkish
CONTENT ANALYSIS FOR THE POST-GRADUATE STUDIES IN CHEMISTRY EDUCATION IN TURKEY
Author(s): Engin MEYDAN
Language: Turkish
OCCUPATIONAL EXPECTATIONS OF STUDENTS OF FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS DEPARTMENT
Author(s): Engin MEYDAN
Language: Turkish
21. YÜZYIL OKULLARINDA EĞITIM ORTAMLARININ TASARIMI
Author(s): Hülya ÖZKUL, Osman ÖZKUL
Language: Turkish
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Mustafa ERGUN, Deniz TÜYSÜZOĞLU
Language: Turkish
07.12.2017 16:30 - 17:30 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİNİN AKREDİTASYON UYGULAMALARI: Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi.
SALON:5
07.12.2017 17:30 - 18:30
Halls Papers / Author(s)
07.12.2017
17:30 - 18:30


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Mustafa BAYRAKCI

Oral Presentation
HEMŞIRE ADAYI ÖĞRENCILERIN AHLAKI DUYARLILIK DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
Author(s): Havva SERT, Ahmet SEVEN, Meryem PELİN, Serap ÇETİNKAYA, Sevin ALTINKAYNAK
Language: Turkish
ÖĞRETMENLERIN YAŞAM BOYU ÖĞRENMELERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER ÖLÇEĞI (ÖYBÖEF-Ö)’NIN GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
Author(s): Mustafa BAYRAKCI, Erkan BOZKAN
Language: Turkish
ÖĞRETMENLERIN MOBIL ÖĞRENMEYE YÖNELIK TUTUMLARI ÖLÇEĞI (ÖMÖYT-Ö)’NIN GELIŞTIRILMESI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
Author(s): Erkan BOZKAN, Mustafa BAYRAKCI
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s): Deniz DEMIRCIOĞLU DIREN, Dilek NAM, Selman HIZAL
Language: Turkish
ANALITIK HIYERARŞI PROSESI KULLANILARAK DERS İÇERIKLERININ BELIRLENMESI: MATEMATIK 1 DERSI ÖRNEĞI
Author(s): Enes Furkan ERKAN, Onur CANPOLAT, Alper KIRAZ
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ MEVCUT DERS İÇERİKLERİNİN VE İŞLENİŞLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE BİR UYGULAMA
Author(s): Sena KIR, Serap ERCAN, Furkan YENER, Harun Reşit YAZGAN
Language: Turkish
07.12.2017
17:30 - 18:30


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Oral Presentation
MESLEK YÜKSEKOKULU BILGISAYAR TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ BILIŞIM BECERILERININ SEKTÖR AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
Author(s): Ferhat BAHÇECİ, ömer ÖZĞAN
Language: Turkish
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE HİGH FİDELİTY SİMÜLASYON KULLANIMI VE SENARYONUN ÖNEMİ
Author(s): özlem DOĞU
Language: Turkish
KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ
Author(s): Aytekin İŞMAN
Language: Turkish
YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI: PİLOT ÇALIŞMA
Author(s): Serap ÇETİNKAYA, şeyma TRABZON, Ahmet SEVEN, Meryem PELİN, Havva SERT
Language: Turkish
KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ
Author(s): Metin IŞIK, Ebru YILMAZ
Language: Turkish
POPÜLER KÜLTÜR VE KİMLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Author(s): Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Language: Turkish
07.12.2017
17:30 - 18:30


Hall 4

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Furkan BEŞEL

Oral Presentation
QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA.
Author(s): Kuldip SINGH
Language: English
INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT
Author(s): Furkan BEŞEL
Language: English
INCIDENTAL LEARNING OR INTENTIONAL LEARNING: A COMPROMISING AND COMPLEMENTARY ACCOUNT
Author(s): Furkan BEŞEL, Cihat ATAR
Language: English
WHAT CAN BE DONE FOR THE UNIVERSITY TO BECOME AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY?
Author(s): Mustafa BAYRAKCI, Ceren ÇETIN
Language: English
CONSIDERING SOCIAL MEDIA AS A VIRTUAL “PANOPTICON”: MEDIA LITERACY IN HIGHER EDUCATION
Author(s): Vahide Melis YALÇIN
Language: English
07.12.2017
17:30 - 18:30


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Oguzhan OZDEMIR

Oral Presentation
DERECELENDIRILMIŞ PUANLAMA ANAHTARININ AKADEMIK BAŞARIYA ETKISI
Author(s): Oguzhan OZDEMIR, Cihad KAYALI
Language: Turkish
EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI ILE PEDAGOJIK FORMASYON ÖĞRENCILERIN ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s): Oguzhan OZDEMIR, Nesrin KORKMAZ
Language: Turkish
PROJE ÖDEVLERİNİN BULANIK SİSTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR ÖNERİ
Author(s): Oguzhan OZDEMIR, özge KORKMAZ, Yalın Kılıç TÜREL
Language: Turkish
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Funda EROL, Fatma TANRIKULU, Nasibe Yağmur FİLİZ, Handenur BAŞARAN, Hurmus KUZGUN, özge KAPISIZ, Yurdanur DIKMEN
Language: Turkish
ARE THE PROSPECTIVE TEACHERS READY TO NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES?
Author(s): Murat GENC
Language: Turkish
DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF RENEWABLE ENERGY
Author(s): Murat GENC, Mustafa AKILLI
Language: Turkish
07.12.2017
17:30 - 18:30


Hall 5

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

Oral Presentation
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE FARKLILIKLAR
Author(s): Mükrimin şevket GÜNEY, Birkut GÜLER
Language: Turkish
2010-2017 YILLARI ARASINDA MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDAKİ KONTENJAN-YERLEŞEN ÖĞRENCİ DURUMU
Author(s): Hüseyin ÇAVUŞ
Language: Turkish
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KAYGILARININ BELİRLENMESİ
Author(s): Mustafa TÜMEN, Mithat TAKUNYACI
Language: Turkish
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YETERLİK İNANÇLARI
Author(s): Mithat TAKUNYACI
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRENİMDE AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN SON DÖNEM TÜRKİYE’YE BAKIŞLARINDA “ROL MODEL TÜRKİYE ALGISI”: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ/ "PERCEPTION OF TURKEY’S ROLE MODEL " OVERVIEW OF AFRICAN STUDENTS AT THE LAST PERIOD OF TURKEY
Author(s): Asena BOZTAŞ, Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE
Language: Turkish
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR ÖZYETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Author(s): Mustafa ERGUN, Atilla Serdar DEMİR
Language: Turkish
08.12.2017 09:00 - 16:30 Registration
08.12.2017 09:00 - 10:00
Halls Papers / Author(s)
08.12.2017
09:00 - 10:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Hasan UÇAR

Oral Presentation
UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ
Author(s): Gülay EKREN, Evrim GENÇ KUMTEPE
Language: Turkish
A PROPOSED INNOVATIVE MODEL OF THE ENGINEERING EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0
Author(s): Alper GÖKSU, Numan ÇELEBI, Gonca GÜNGÖR GÖKSU
Language: Turkish
THE EFFECT ON USER SATISFACTION PERCEIVED QUALITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R
Author(s): Kamil ÇELIK, Alptekin SÖKMEN
Language: Turkish
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI HAZIRLAMADA DIŞ PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ
Author(s): Emrah GÜL, Hakan GÜNDOĞMUŞ, çilem DOĞAN GÜL, Mehmet Nuri BODUR
Language: Turkish
TAŞRADA İLAHİYAT ALANI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN HANDİKAPLARI AKSARAY ÜNV. ÖRNEĞİ
Author(s): Hasan UÇAR
Language: Turkish
EFFECTIVENESS OF PERCEIVED USABILITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON USER SATISFACTION: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R
Author(s): Kamil ÇELIK, Alptekin SÖKMEN
Language: Turkish
08.12.2017
09:00 - 10:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Havva SERT

Oral Presentation
A CORPUS-BASED STUDY OF LINKING ADVERBIALS THROUGH CONTRASTIVE ANALYSIS OF L1/L2 PHD DISSERTATIONS
Author(s): Hilal GÜNEŞ
Language: English
SATISFACTION LEVELS AND AFFECTING FACTORS RELATED TO LEARNING OF NURSING STUDENT TAKING INTERNAL MEDICINE NURSING
Author(s): Havva SERT, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Meryem PELİN
Language: English
DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF HAKKARI UNIVERSITY STUDENTS
Author(s): Hakan GÜNDOĞMUŞ, Emrah GÜL, Mehmet Nuri BODUR, çilem DOĞAN GÜL
Language: English
08.12.2017
09:00 - 10:00


Hall 3

Session Chair
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

Oral Presentation
EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMLERİNİN BAKIŞI
Author(s): ömür NECZAN ÖZMEN, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR, Sevgi EMIRZA, Ayça Kübra HIZARCI PAYNE
Language: Turkish
GÖRME ENGELLI BIR ÖĞRENCININ YÜKSEK ÖĞRETIM TECRÜBESI: OTOETNOGRAFIK BIR YAKLAŞIM
Author(s): Dilek KARACA
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN YAPILANDIRILMASI
Author(s): Gülbaşak YERLI
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KRİTERLERİ VE DENETİM SÜRECİ
Author(s): Nail ÖZTAŞ
Language: Turkish
EĞITIMDE KALITE BAĞLAMINDA ALGILANAN HIZMET KALITESININ HEDPERF ILE BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ÇALIŞMA
Author(s): Alkan ALKAYA
Language: Turkish
08.12.2017
09:00 - 10:00


Hall 4

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Cengiz ERDAL

Oral Presentation
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF VE KARİKATÜR BİRLİKTELİĞİ İLE YARATICI TASARIM CREATIVE DESIGN WITH PHOTO AND CARTOON COLLABORATION IN ARTS EDUCATION
Author(s): Rasim SOYLU
Language: Turkish
METIN VE VIDEO FORMATLI ÖĞRENME GÜNLÜKLERININ OKUL DENEYIMI DERSI KAPSAMINDA İNCELENMESI
Author(s): Murat DEBBAĞ, Mustafa FİDAN
Language: Turkish
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE VLOG KULLANIMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Author(s): Murat DEBBAĞ, Mustafa FİDAN
Language: Turkish
E-TİCARET VE M-TİCARET ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ARAŞTIRMASI
Author(s): Cengiz ERDAL, Sibel ULUSOY
Language: Turkish
MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ARAŞTIRMASI
Author(s): Cengiz ERDAL, Nurhan ÇOBAN
Language: Turkish
İMAJ, İTİBAR VE KRİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Author(s): Cengiz ERDAL, şeyda Nur ARAPOĞLU
Language: Turkish
08.12.2017
09:00 - 10:00


Hall 5

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Ihsan Seyit ERTEM

Oral Presentation
SURİYELİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
Author(s): Ihsan Seyit ERTEM
Language: Turkish
ULUSLARARASI GÖÇ SORUNUNUN HUKUKI, EKONOMIK VE SOSYAL DINAMIKLERINE İLIŞKIN TEORIK ÇERÇEVE
Author(s): Seda AKSÜMER
Language: Turkish
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜ 2017-2018 GÜZ YARI YILINDA TERCİH EDEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ VE TERCİH NEDENLERİ
Author(s): Ahmet Erhan TANYERI, Caner ERDEN, Hakan İŞGÖREN
Language: Turkish
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SEÇMELİ YÖNTEMİN KULLANIMI
Author(s): Adem İŞCAN, özlem GEDIKLI
Language: Turkish
TERSİNE GÖÇ OLGUSU ÜZERİNİ BİR DEĞERLENDİRME
Author(s): Ridvan ŞİMŞEK, Fethi NAS
Language: Turkish
EDUCATION AND SOCIO-CULTURAL VIEW OF BLACK AFRICAN FOREIGN STUDENTS AT SAKARYA UNIVERSITY
Author(s): Mouhamed Awali AKINTOLA, Ahmet ESKİCUMALI
Language: Turkish
08.12.2017 09:30 - 18:30
Halls Papers / Author(s)
08.12.2017
09:30 - 18:30


Poster HallVideo Presentation
QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION ADMISSION SYSTEM
Author(s): Mengmeng CHEN
Language: English
REVISITING PRE-SERVICE SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS’ BELIEFS TOWARD USING INQUIRY-BASED AND TECHNOLOGY-ENHANCED TEACHING APPROACHES IN TURKEY
Author(s): Elvan SAHIN, Mine ISIKSAL, Emine AYTEKIN, Ali SAGDIC
Language: English
GUIDING CURRICULUM DEVELOPMENT: STUDENT PERCEPTIONS FOR THE SECOND LANGUAGE LEARNING IN TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING ENVIRONMENTS
Author(s): Sinan GÜRLEYIK, Elif AKDEMIR
Language: English
A SUGGESTED BLENDED ACCENT TRAINING PROGRAM TO INCREASE EFL STUDENTS' AWARENESS OF WORLD ENGLISHES: WHAT DO STUDENTS THINK?
Author(s): Abdullah COŞKUN
Language: English
CHILDREN FROM INTERCULTURAL PARTNERSHIPS, THEIR EDUCATION AND VALUE ORIENTATION: ANALYSIS OF THEORETICAL CONCEPTS
Author(s): Lenka VENTEROVÁ
Language: English
PROFESSIONALIZATION AND TRANSMISSION OF VALUES IN FINE ARTS: RECYCLE PROJECT
Author(s): Rocío GARRIGA INAREJOS, Silvia MARTÍ MARÍ
Language: English
EXHIBITING PERSONAL ART PROJECTS AS A LEARNIG ACTIVITY IN FINE ARTS STUDIES
Author(s): Silvia MARTÍ MARÍ, Rocío GARRIGA INAREJOS
Language: English
LINGUISTIC LAPSES OF TRANSLATING WORDPLAY IN THE HOLY QURAN FROM ARABIC INTO ENGLISH
Author(s): Mohammed H. AL AQAD
Language: English
THE ASSESSMENT OF COUCHING AS AN EDUCATIONAL METHOD BY STUDENTS OF MANAGEMENT
Author(s): Zuzana BIRKNEROVA, Miroslav FRANKOVSKY, Zuzana DAŇKOVÁ
Language: English
DIGITAL ROLE PLAYING GAMES TO IMPROVE ENGLISH OUTSIDE THE CLASSROOM: THE CASE OF WORLD OF WARCRAFT
Author(s): Abdullah COŞKUN
Language: English
FEVER OF QURAN TRANSLATION AND SUGGESTED PROCEDURES TO OVERCOME THE CHALLENGES IN TRANSLATING PUNS
Author(s): Mohammed H. AL AQAD
Language: English
WEB BASED ONLINE EXAMINATION SYSTEM
Author(s): Enes AYAN, Halil Murat ÜNVER
Language: English
INNOVATIVE TEACHERS
Author(s): Francisco Javier BLANCO-ENCOMIENDA
Language: English
GENDER ROLE ON SERVICE QUALITY PERCEPTION ABOUT ONLINE EDUCATION
Author(s): Dursun YENER, Mertcan TAŞÇIOĞLU
Language: English
EDUCATIONAL DATA MINING APPLICATION FOR INCREASING QUALITY IN ENGINEERING EDUCATION
Author(s): Bergen KARABULUT, şeyma CIHAN
Language: English
DIVERSITY AT THE UNIVERSITY: EXPERIENCES OF ETHNIC MINORITY STUDENTS
Author(s): Zeynep ALAT
Language: English
FEMINIST PEDAGOGY IN PRACTICE
Author(s): Zeynep ALAT
Language: English
MOTIVATION IN ENGLISH MANAGEMENT CULTURE
Author(s): Ramazan SAYAR
Language: English
INNOVATION AGAINST SCHOOL AND SOCIAL FAILURE. THE PROFESSIONAL PROFILE OF TEACHERS IN CEUTA, SPAIN
Author(s): Javier BLANCO, Maria Jose LATORRE, Maria José FERNANDEZ MAQUEIRA, Javier BLANCO
Language: English
DETERMINING THE SMARTPHONE ADDICTION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS
Author(s): ömür AKDEMIR, Musab Talha AKPINAR
Language: English
MEASURING INNOVATION COMPETENCE: AN ASSESSMENT OF CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY
Author(s): Manuel MARI-BENLLOCH, Mónica MARTÍNEZ-GÓMEZ, Juan A. MARIN-GARCIA
Language: English
EXAMINING THE ATTITUDE OF UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARDS MOBILE LEARNING
Author(s): ömür AKDEMIR, Musab Talha AKPINAR
Language: English
LEARNING STYLES: DETERMINING THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS STUDENTS’ LEARNER CHARACTERISTICS WITH KOLB’S LEARNING STYLE INVENTORY
Author(s): Tuğba KOÇ, Birgit OBERER, Alptekin ERKOLLAR
Language: English
EDUCATING SYRIAN STUDENTS IN TURKISH SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION
Author(s): Muhammet Ruhat YASAR, Zeynel AMAÇ
Language: English
08.12.2017 10:00 - 11:00
Teresa FRANKLIN   Keynote: Prof. Dr. Teresa FRANKLIN - Ohio University, United States
Title: Measuring Quality: Strategies for Writing and Assessing Learning Outcomes
08.12.2017 11:00 - 12:30
Halls Papers / Author(s)
08.12.2017
11:00 - 12:30


Hall 1

Session Chair
Dr. Emine BALCI

Oral Presentation
TÜRKİYE’DE AKADEMİK FEMİNİZMİN KURUMSALLAŞMASI VE SORUNLARI
Author(s): Emine BALCI
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE TARTIŞMALARI:MÜFREDAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Author(s): Ayten DAVUTOĞLU
Language: Turkish
KALİTE KONGRESİNDE MESLEKİ GELİŞME KONSEPTİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: KADIN GİRİŞİMCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
Author(s): Sarialtin HATİCE
Language: Turkish
ULUSLARARASI BIR ÖĞRETMEN EĞITIMI PROJESI: EXPEDUCOM
Author(s): Kazım ALAT, Zeynep ALAT
Language: Turkish
EĞİTİM KALİTESİNDE OKUL TABANLI PROGRAMLARIN YERİ
Author(s): Canan BİRİMOGLU OKUYAN
Language: Turkish
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN KADIN REKTÖRLERİ VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLARI
Author(s): Sevim ÖZTÜRK
Language: Turkish
08.12.2017
11:00 - 12:30


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Neşet MUTLU

Oral Presentation
ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Author(s): Serhat ARSLAN, şehri Nur KAYIHAN
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Author(s): Serhat ARSLAN, Mehmet AKCAALAN
Language: Turkish
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLİRLİĞİ
Author(s): Tulin CETIN, Mustafa Erkan TURAN, Ali DEMIR, Mehmet Ali YURDUSEV
Language: Turkish
DIJITAL VIDEO KULLANIMININ ÖĞRENCILERIN PROSEDÜREL ÖĞRENME BAŞARISINA VE ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERINE ETKISININ İNCELENMESI
Author(s): Neşet MUTLU
Language: Turkish
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ BÖLÜM/MESLEK TERCIHLERINDE AILE ETKISININ AILE DEĞIŞIM MODELI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
Author(s): Merve TUNCA
Language: Turkish
ÖĞRENCİLERİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM VE ALIŞKANLIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Author(s): Rahime ŞENTÜRK, Fatma ŞAHİN, Neşet MUTLU
Language: Turkish
08.12.2017
11:00 - 12:30


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN

Oral Presentation
CLASSDOJO: DIJITAL SINIF YÖNETIM PROGRAMININ ÖĞRENCI-VELI VE ÖĞRETMEN ÜZERINDEKI ETKILERI
Author(s): Ferhat BAHÇECİ, Burak EFE
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ LEGO ROBOTIK ÖĞRETIM, ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK VE TERS YÜZ EDILMIŞ SINIF KAVRAMLARINA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI
Author(s): Murat DEBBAĞ, Mustafa FİDAN, Barış ÇUKURBAŞI
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: İÇERİK ANALİZİ
Author(s): Leyla UŞENGÜL, Ferhat BAHÇECİ
Language: Turkish
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKURYAZARLIK ALGILARININ/ANLAYIŞLARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ
Author(s): Ahmet YAMAÇ
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASINA İLIŞKIN ALTERNATIF KAVRAMLARI
Author(s): Fulya ÖNER ARMAĞAN
Language: Turkish
OKUL DIŞI ÖĞRENME ETKINLIKLERI ÜZERINE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI: AĞIRNAS VADISI ÖRNEĞI
Author(s): Dilek BULDU, Fulya ÖNER ARMAĞAN
Language: Turkish
08.12.2017
11:00 - 12:30


Hall 4

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Fethi NAS

Oral Presentation
SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ
Author(s): Muhammet DAMAR, Yılmaz GÖKŞEN
Language: Turkish
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI
Author(s): Hüseyin YÜCE, Ahmet Lütfi ORKAN
Language: Turkish
RASYONEL BİR SEÇİM OLARAK ÇOCUK İSİMLERİ TERCİHİ
Author(s): Fethi NAS, Gönül ERDEM NAS
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞ SEÇİMİ BELİRLEYEN ETKENLER
Author(s): Fethi NAS, Rıdvan ŞİMŞEK
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Author(s): özer BAKAR, Mustafa Hüsnü ÖĞÜT
Language: Turkish
KARIYER UYUMLULUĞUNDA MUTLULUK, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GELECEK ZAMAN YÖNELIMININ YORDAYICI ROLÜ
Author(s): Kemal ÖZTEMEL, Elvan YILDIZ AKYOL
Language: Turkish
08.12.2017
11:00 - 12:30


Hall 5

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Birgit OBERER

Oral Presentation
DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL
Author(s): Birgit OBERER, Alptekin ERKOLLAR
Language: English
‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE
Author(s): Pınar AKARÇAY, Gökhan AK
Language: English
BACK TO STONE AGE. CREATIVE EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF A MANAGEMENT COURSE
Author(s): Birgit OBERER, Alptekin ERKOLLAR
Language: English
BUILDING NEW REALITIES IN MALAYSIA: MULTI-PERSPECTIVE APPROACH THROUGH INTERACTIVE/VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION
Author(s): Rachelle Guizella Salva Blas BLAS
Language: English
AN ANALYSIS OF RESEARCH TRENDS IN THESES ABOUT COMPUTER ASSISTED ENGLISH EDUCATION IN TURKEY
Author(s): Yalın Kılıç TÜREL, Harun AYDOĞDU
Language: English
08.12.2017 12:30 - 14:00 Lunch
08.12.2017 14:00 - 15:00 Panel
Ümit KOCABIÇAK   Prof. Dr. Ümit Kocabıçak - Sakarya University, Turkey
Speach Title: Accreditation Process in Sakarya University
 
 
Tuba Canvar Kahveci   Asist.Prof.Dr. Tuba Canvar Kahveci - Sakarya University, Turkey
Speach Title: Accreditation Process in Sakarya University
 
08.12.2017 15:00 - 15:15 Coffee Break
08.12.2017 15:15 - 16:15
Halls Papers / Author(s)
08.12.2017
15:15 - 16:15


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Havva SERT

Oral Presentation
DETERMINATION OF CULTURAL INTELLIGENCE AND INTERCULTURAL SENSITIVITY LEVELS OF THE STUDENTS
Author(s): öznur ADADIOĞLU, Meryem PELİN, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Havva SERT
Language: English
STRESS PERCEIVED BY THE STUDENTS TAKING INTERNAL MEDICINE NURSERY CLASS AND THEIR COPING BEHAVIORS FOR STRESS
Author(s): Havva SERT, Serap ÇETİNKAYA, Ahmet SEVEN, Meryem PELİN
Language: English
ISSUES RELATED TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY SCHOOLS AND SUGGESTED SOLUTIONS
Author(s): Hilal GÜNEŞ, Fulda KARAAZMAK
Language: English
MEASURING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: A HEDPERF APPLICATION
Author(s): Devrim VURAL YILMAZ, Cevdet YILMAZ
Language: English
08.12.2017
15:15 - 16:15


Hall 2

Session Chair
Prof. Dr. Galip YÜKSEL

Oral Presentation
YÜKSEKÖĞRETİMİN 65. HÜKÜMET PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s): Halük ÜNSAL
Language: Turkish
ÖĞRETIM ELEMANI ILE IDARI PERSONEL MEMNUNIYETININ ÖZEL ALAN (FAKÜLTE, BÖLÜM, BIRIM) DÜZEYINDE ÇEŞITLI BOYUTLARDAN ILIŞKISI
Author(s): Halük ÜNSAL, Galip YÜKSEL
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ
Author(s): Galip YÜKSEL, Halük ÜNSAL
Language: Turkish
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ÇALIŞMA KAVRAMINA İLIŞKIN ALGILARI
Author(s): Galip YÜKSEL, Mehmet Buğra ÖZHAN, Semih KAYNAK
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM SÜRECİNDE MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK KATILDIKLARI ETKİNLİKLER
Author(s): Soner Mehmet ÖZDEMIR, Halük ÜNSAL
Language: Turkish
08.12.2017
15:15 - 16:15


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Oral Presentation
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ POSİTİON OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON IN SOCIAL STUDİES TEXTBOOKS IN TURKEY
Author(s): Asım ÇOBAN, Mehmet TEMİR, Numan KAÇAK
Language: Turkish
6. SINIF FEN BILIMLERI DERSINDE DOLAŞIM SISTEMI KONUSUNUN KAVRAM KARIKATÜRÜ TEKNIĞI ILE ÖĞRETILMESININ ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISININ İNCELENMESI
Author(s): Betül ATEŞ, Gökhan ATEŞ
Language: Turkish
15 TEMMUZ KALKIŞMA HAREKETİ BAĞLAMINDA ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARI: SAKARYA ÖRNEĞİ
Author(s): Nesrin AKINCI ÇÖTOK, Mustafa DOĞAN
Language: Turkish
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Author(s): Gülbaşak YERLI
Language: Turkish
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON BAŞARISI
Author(s): Sevin ALTINKAYNAK, Dilek AYGİN
Language: Turkish
08.12.2017
15:15 - 16:15


Hall 4

Session Chair
Dr. Münire TEMEL

Oral Presentation
TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER
Author(s): Aysel GÜNEY
Language: Turkish
ZIRAAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ÜNIVERSITEYE İLIŞKIN METAFOR ALGILARI
Author(s): ülfiye ÇELIKKALP, şebnem BILGIÇ, Münire TEMEL
Language: Turkish
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ MESLEK SEÇIMINDE ETKILI ETMENLER
Author(s): Münire TEMEL, şebnem BILGIÇ, ülfiye ÇELIKKALP
Language: Turkish
TÜRKIYE'DE PARAZITOLOJI ALANINDA YAPILAN LISANSÜSTÜ TEZLERIN PROFILI
Author(s): Mehmet Fatih AYDIN
Language: Turkish
HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KALITE: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMI
Author(s): Canan BİRİMOGLU OKUYAN, Ebru DEVECİ
Language: Turkish
08.12.2017
15:15 - 16:15


Hall 5

Session Chair
Assist. Prof. Dr. özkan SAPSAĞLAM

Oral Presentation
OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBIYATI VE RESIMLI ÇOCUK KITAPLARI ILE İLGILI METAFORLARI
Author(s): Mustafa ULUSOY, Dilek ALTUN
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIĞI OKUMA STRATEJİLERİ
Author(s): Ihsan Seyit ERTEM
Language: Turkish
GERÇEK YAŞAM TEMELLİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK VE OKULA UYUM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Nermin TEMEL, Ozkan SAPSAĞLAM
Language: Turkish
CHANGING GAME PREFERENCES OF PRE-SCHOOL CHILDREN
Author(s): Ozkan SAPSAĞLAM
Language: Turkish
EXAMINATION OF AWARENESS LEVELS OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN RELATION TO NATURAL DISASTERS
Author(s): Ozkan SAPSAĞLAM
Language: Turkish
08.12.2017 16:15 - 17:15
Halls Papers / Author(s)
08.12.2017
16:15 - 17:15


Hall 1

Session Chair
Prof. Dr. Ahmet ESKİCUMALI

Oral Presentation
ASSESING THE CONCEPT OF DISTINCTION IN CULINARY TERMS
Author(s): Kubra YUZUNCUYIL, Aytekin İSMAN, Berkay BULUS
Language: English
VIEWS OF THE STUDENT TEACHERS OF ENGLISH ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL
Author(s): Samed Yasin ÖZTÜRK
Language: English
EVALUATION OF ELT ELEMENTARY COURSEBOOK “SOLUTIONS”
Author(s): Hilal GÜNEŞ
Language: English
INTERNATIONALIZATION AS AN INEVITABLE SOCIAL CHANGE: AN OVERVIEW OF TURKISH HIGHER EDUCATION CASE OF TURKEY
Author(s): Engin DAĞDEVIREN, Ahmet ESKİCUMALI
Language: English
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TRAVEL INSPIRATION AMONG ADOLESCENTS: A STUDY AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS OF KOCAELI PROVINCE IN TURKEY
Author(s): Ekmel GEÇER, Hüseyin SERBES
Language: English
08.12.2017
16:15 - 17:15


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Subhan EKŞİOĞLU

Oral Presentation
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI YAZILI ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s): Mustafa ULUSOY, Dilek ALTUN
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Author(s): Ihsan Seyit ERTEM
Language: Turkish
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ONLİNE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ: ABD ÖRNEĞİ
Author(s): Ihsan Seyit ERTEM
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Subhan EKŞİOĞLU, Gizem BAYRAM, Arzu ASLITÜRK, Süleyman DEMİR
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE KENTİ OLMAK: KENT SAKİNLERİNİN ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ ALGISINA DAİR BİR ARAŞTIRMA
Author(s): Devrim VURAL YILMAZ
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KAPILMA DURUMLARI
Author(s): Subhan EKŞİOĞLU, Halük ÜNSAL
Language: Turkish
08.12.2017
16:15 - 17:15


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Semanur ÖZÇELIK

Oral Presentation
NURSING STUDENTS’ LISTENING SKILLS AND AFFECTING FACTORS
Author(s): Semanur ÖZÇELIK, Nefise BAHÇECIK, Bedriye YILDIZHAN, Berna TURAN, Duygu KAYA, Mukaddes SOYLU, Sümeyye KARA
Language: Turkish
THE EFFECT OF MOBILE APPLICATION EDUCATION ON SELF-EFFICACY LEVELS OF TYPE-2 DIABETES
Author(s): Berna ORHAN, Nefise BAHÇECIK
Language: Turkish
OPINION OF TYPE-2 DIABETES PATIENTS ON MOBILE APPLICATION EDUCATION
Author(s): Berna ORHAN, Nefise BAHÇECIK
Language: Turkish
MI GEÇIRMIŞ BIREYLERDE WEB TABANLI EĞITIMIN ANKSIYETE VE DEPRESYON DÜZEYINE ETKISI
Author(s): özlem DOĞU, Hatice KAYA, Harun KILIÇ, Ersan TATLI, Ramazan AKDEMIR
Language: Turkish
TIBBI LABORATUVAR TEKNIKLERI EĞITIMINDE KALITENIN GELIŞTIRILMESI
Author(s): Hamza Malik OKUYAN, Süreyya NUR, Cansu ÖNLEN GÜNERİ
Language: Turkish
08.12.2017
16:15 - 17:15


Hall 4

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Tufan ÇÖTOK

Oral Presentation
VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI.
Author(s): Tanzer YAKAR
Language: Turkish
PLATON’UN EĞITIM ANLAYIŞI
Author(s): Serhat ARSLAN
Language: Turkish
HERAKLEITOS’UN BILGELIK ANLAYIŞI
Author(s): Tufan ÇÖTOK
Language: Turkish
SOPHOKLES TRAGEDYALARINDA ERDEMLER
Author(s): Tufan ÇÖTOK, özge KARA
Language: Turkish
DÜŞTE OLMADIĞIMIZ KANITLANABİLİR Mİ?
Author(s): Onur KABIL
Language: Turkish
08.12.2017
16:15 - 17:15


Hall 5

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ayfer YÜKSEL

Oral Presentation
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ
Author(s): Orkun KONAK, Ceylan Gazi UÇKUN, öznur GÖKKAYA, Asiye YÜKSEL, Baris DEMIR
Language: Turkish
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİN KARİYER VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ
Author(s): Orkun KONAK, Asiye YÜKSEL, Ceylan Gazi UÇKUN, Aykut TOSUN, Baris DEMIR
Language: Turkish
YAZILIM ÜRÜNLERİNDE KULLANICI DENEYİMİNE YÖNELİK KULLANILABİLİRLİK VE KALİTE TESTLERİ
Author(s): Halil ARSLAN, Ahmet Gürkan YÜKSEK, Mustafa Lemi ELYAKAN, özkan CANAY
Language: Turkish
TIBBİ LABORATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİ VE FARKINDALIĞI
Author(s): Yasemin YILDIZ, şadiye Berna AYKAN
Language: Turkish
KALITE GELIŞTIRILMESINDE; SAĞLIKTA KALITE GELIŞTIRMENIN BIR PARÇASI OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI EĞITIMLERININ YERI VE ÖNEMI
Author(s): Ayfer YÜKSEL
Language: Turkish
TÜRKIYE'DE EĞITIM HARCAMASI GELIR EŞITSIZLIĞI İLIŞKISI
Author(s): Nurullah ALTINTAŞ, Mustafa ÇALIŞKAN
Language: Turkish
ÖĞRENCILERIN KIMYA DERSINE YÖNELIK TUTUMLARI İLE ALGILANAN HIZMET KALITESI İLIŞKISININ BELIRLENMESI: UŞAK ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
Author(s): Zeynep ALKAN ALKAYA
Language: Turkish
08.12.2017 17:15 - 19:15
Halls Papers / Author(s)
08.12.2017
17:15 - 19:15


Hall 1

Session Chair
Dr. Ibrahim Atakan KUBILAY

Oral Presentation
INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III
Author(s): John Lenon AGATEP, Domingo EDAŇO
Language: English
READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS
Author(s): Zahia MEBARKI
Language: English
QUALITY ASSURANCE STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF GHANAIAN POLYTECHNICS
Author(s): Patrick SWANZY
Language: English
RELATIONSHIP MARKETING IN GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HEI: PERSPECTIVE OF RESOURCE ADVANTAGE THEORY
Author(s): Fatih ŞAHIN, Ercan TAŞKIN
Language: English
MEASURING SCIENCE: A CRITIQUE OF THE CURRENT BIBLIOMETRIC METHOD
Author(s): Ibrahim Atakan KUBILAY
Language: English
ANALYSIS OF THE CRITICAL THINKING TENDENCY OF THE UNIVERSITY STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENTS IN TERMS OF CERTAIN DEMOGRAPHICAL VARIABLES
Author(s): Sinem HERGÜNER
Language: English
THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Author(s): Hilal GÜNEŞ
Language: English
THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND TEACHING STAFF-STUDENT INTERACTION: A PUBLIC UNIVERSITY SAMPLE
Author(s): Cemil ÖRGEV
Language: English
08.12.2017
17:15 - 19:15


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Engin CAN

Oral Presentation
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE MATEMATİK DERS İÇERİKLERİNİN ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Ebubekir AKKOYUNLU, Rabil AYAZOĞLU, Sezgin AKBULUT
Language: Turkish
HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER
Author(s): Ahmet SEVEN, Azime KARAKOÇ KUMSAR, Feride TAŞKIN YILMAZ, Serap ÇETİNKAYA, Meryem PELİN, Havva SERT
Language: Turkish
MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIM ALANLARININ BİLİNMESİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISI: “BELİRLİ İNTEGRAL ÖRNEĞİ”
Author(s): Rabil AYAZOGLU, Ebubekir AKKOYUNLU, Sezgin AKBULUT
Language: Turkish
FARKLI DÜZEYLERDEKİ ÖĞRENCİLERDE KAZANILAN ÇEVRE KAVRAMLARININ GRUP KAVRAM HARİTALARI İLE GÖSTERİLMESİ
Author(s): Türkan Aybike AKARCA, Yüksel KELEŞ
Language: Turkish
VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE KAMUDAKİ YILLIK İZİNLERİN PLANLANARAK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI – SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Engin UÇAR, Nilüfer YURTAY
Language: Turkish
ASSURANCE OF LEARNING IN BUSINESS SCHOOLS: THE CASE OF SAKARYA BUSINESS SCHOOL
Author(s): Adem AKBIYIK, Ahmet Vecdi CAN
Language: Turkish
ÜNIVERSITELERDE YAZILIM GELIŞTIRME SORUNSALI
Author(s): özkan CANAY, Halil ARSLAN
Language: Turkish
TÜRKIYE'DE BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMLERINDE VERILEN MATEMATIK DERSI IÇERIĞI ILE ILGILI BIR ÖNERI
Author(s): özkan CANAY, Engin CAN
Language: Turkish
08.12.2017
17:15 - 19:15


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Serkan DİŞLİTAŞ

Oral Presentation
UZAKTAN EĞITIM ILE ALINAN ORTAK DERSLERE YÖNELIK ÖĞRENCI PERFORMANSININ DEĞERLENDIRILMESI
Author(s): Serkan DİŞLİTAŞ, ömer ÇIRAK
Language: Turkish
UZAKTAN EĞITIM ÖĞRENCILERININ ASENKRON DERS VIDEOLARI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI
Author(s): Murat DEBBAĞ
Language: Turkish
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE LEARNING READINESS AND DEMOGRAPHIC INFORMATION OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS
Author(s): Fatih VARÇIN, Hasan ERBAY, Hakan KÖR, Melih ENGIN
Language: Turkish
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING ATTITUDE AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF UNIVERSITY STUDENTS
Author(s): Fatih VARÇIN, Hasan ERBAY, Hakan KÖR
Language: Turkish
HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KALITE: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMI
Author(s): Canan BİRİMOGLU OKUYAN, Ebru DEVECİ
Language: Turkish
21. YÜZYIL İŞ DÜNYASININ MEZUNLARDAN BEKLEDİĞİ BİLGİ VE BECERİLER
Author(s): Mehmet TAS
Language: Turkish
FACULTY ADVISORY BOARDS: THE CASE OF SAKARYA BUSINESS SCHOOL
Author(s): Adem AKBIYIK, Ahmet Vecdi CAN
Language: Turkish
YENILIKÇI PROBLEM ÇÖZME TEORISININ (TRIZ) İNŞAAT MÜHENDISLIK EĞITIMINDE KULLANIMI
Author(s): Engin YENER
Language: Turkish
08.12.2017
17:15 - 19:15


Hall 4

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Safiye BOZKURT EKREN

Oral Presentation
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ”
Author(s): Baris DEMIR, Aykut TOSUN, Asiye YUKSEL, Gazi UÇKUN, öznur GÖKKAYA
Language: Turkish
TÜRKIYE GERÇEKLIĞINDE MESLEK YÜKSEK OKULLARI
Author(s): Kenan SAKA
Language: Turkish
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Author(s): ömer GÜNGÖR, Safiye BOZKURT EKREN, Baris DEMIR, öznur GÖKKAYA, Salih MEMIŞ
Language: Turkish
TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANLIĞININ İŞ GÜVENLIĞINDEKI YERI
Author(s): Safiye BOZKURT EKREN, ömer GÜNGÖR
Language: Turkish
YENİLENEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s): Gökhan ULAY, Mustafa BAYRAKCI
Language: Turkish
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s): Serap ERCAN, Furkan YENER, Sena KIR, Harun Reşit YAZGAN
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRENIM ÖĞRENCILERININ TEKNOLOJI OKURYAZARLIK DURUMLARININ GENEL BIR DEĞERLENDIRMESI
Author(s): Ayten YILMAZ YALÇINER
Language: Turkish
YÖNETIMDE MÜHENDISLERIN ETKINLIĞI VE TERCIH EDILME(ME)LERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
Author(s): Ayten YILMAZ YALÇINER
Language: Turkish
08.12.2017
17:15 - 19:15


Hall 5

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ramazan ALABAŞ

Oral Presentation
BOLOGNA SÜRECININ UNUTULAN YÜZÜ: SOSYAL BOYUT
Author(s): Devrim VURAL YILMAZ, Cevdet YILMAZ
Language: Turkish
DIJITAL EŞITSIZLIK VE ÜNIVERSITE ÖĞRETIMINE ETKILERI
Author(s): Yasin Galip GENCER
Language: Turkish
DIFFICULTIES IN IMPLIMENTING THE CANDIDATE TEACHER TRAINING PROGRAM : A QUALITATIVE STUDY
Author(s): Ramazan ALABAŞ, Ihsan YILMAZ
Language: Turkish
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİNDE KALİTENİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Author(s): Dursun AKSU
Language: Turkish
THE USE OF TWITTER WITH ACTIVE LEARNING METHODS INCREASING TEACHING EFFICIENCY AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION STUDIES
Author(s): Timuçin KÖROĞLU, Nuri AVŞARLIGIL, Hamid YEŞILYAYLA, Emrah NOYAN
Language: Turkish
FUNDAMENTAL PROBLEMS IN PUBLIC FINANCE EDUCATION IN UNDERGRADUATE AND PRE-LICENSE EDUCATION IN TURKEY AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION
Author(s): Nuri AVŞARLIGIL, Hamid YEŞILYAYLA, Emrah NOYAN
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE ÜNİVERSİTE OMBUDSMANLARININ ROLÜ
Author(s): özer KÖSEOĞLU, Köksal ŞAHIN
Language: Turkish
İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÜVEY EVLAT MI?
Author(s): Mehmet Emin ALTUNDEMİR
Language: Turkish
ICQH 2017 WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
07.12.2017 15:30 - 16:30

Prof. Dr. Teresa Franklin - Ohio University

HOW TO WRITE GOALS AND OBJECTIVES FOR A PROGRAM AND COLLEGE
Saloon: 5

ICQH 2017 POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event
07.12.2017 09:30 - 17:30
Halls Papers / Author(s)
Poster Hall

Poster Presentation
YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN BİLİMETRİK ANALİZİ
Author(s): Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Sabri ERDEM
Language: Turkish
80’LERDEN GÜNÜMÜZE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI: KÜRESEL ÖLÇEKTE BİLİMETRİK BAKIŞ
Author(s): Güzin ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR, özlem BILIK, Hale TURHAN DAMAR
Language: Turkish
PAZARLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ
Author(s): Semra AYTUĞ, Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Language: Turkish
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PLANLARI
Author(s): Ayşegül KARABAY
Language: Turkish
BIRINCI SINIF ÖĞRETMENLERININ TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI
Author(s): Ayşegül KARABAY
Language: Turkish
HEMŞİRELİKTE KARİYER ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK ANALİZİ
Author(s): Hale TURHAN DAMAR, özlem BILIK, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR
Language: Turkish
KANSER CERRAHİSİNDE HASTA EĞİTİMİ VE SON TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ 3D BASKI MODELİ
Author(s): Havva BOZDEMIR, Dilek AYGİN
Language: Turkish
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ SAĞLIK MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERI
Author(s): Mustafa ALTINDIS
Language: Turkish
Y KUŞAĞINDAN Z KUŞAĞINA GEÇERKEN BILINÇLI FARKINDALIK DÜZEYI VE ANKSIYETE DUYARLILIĞI ARASINDAKI İLIŞKI: İSTINYE ÜNIVERSITESI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERI ILE YAPILAN PILOT ÇALIŞMA
Author(s): Aygül KAKIRMAN
Language: Turkish
HEMŞİRELER SAĞLIK EKİBİ İÇİNDE KENDİSİNİ NASIL ALGILIYOR?
Author(s): Dilek AYGİN , Hande AÇIL, Havva SERT, Ahmet SEVEN
Language: Turkish
KUŞAKLARA GÖRE HEMŞİRELİK
Author(s): Hande AÇIL, Dilek AYGİN , Ayşe ÇELİK YILMAZ, Aysel GÜL, özge YAMAN
Language: Turkish
EĞİTİMDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ VE SAĞLIK EĞİTİMİNE YANSIMALARI
Author(s): özge YAMAN, Dilek AYGİN , Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YILMAZ, Aysel GÜL
Language: Turkish
SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ
Author(s): Aysel GÜL, Dilek AYGİN , özge YAMAN, Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YILMAZ
Language: Turkish
SON SINIF HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Author(s): Meryem PELİN, Seçil EKİZ ERİM, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Havva SERT
Language: Turkish
SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI SON SINIF ÖĞRENCILERININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞILIMLERININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
Author(s): Ayşe ÇELİK YILMAZ, Dilek AYGİN , Hande AÇIL, özge YAMAN, Aysel GÜL
Language: Turkish
DOKTORA PROGRAMLARINDA KALITE SÜRECI: ORPHEUS
Author(s): Meryem PELİN, Havva SERT
Language: Turkish
HEMŞIRELIK LISANS PROGRAMLARINDA KALITE VE AKREDITASYON
Author(s): Serap ÇETİNKAYA, Havva SERT
Language: Turkish
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ’NİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARINDA GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ETKİSİ
Author(s): Canan BİRİMOGLU OKUYAN, Ebru DEVECİ
Language: Turkish
STOMALI HASTANIN VE AİLESİNİN EĞİTİMİ
Author(s): Dilek AYGİN , Cansu KOÇ, Serap HIRA, Esin DANÇ
Language: Turkish
STOMALI HASTALARDA UYUM SORUNLARI
Author(s): Dilek AYGİN , Esin DANÇ, Cansu KOÇ, Serap HIRA
Language: Turkish
HEMŞIRELIK EĞITIMINDE KANITA DAYALI UYGULAMALARIN GELIŞTIRILMESI: LITERATÜR TARAMASI
Author(s): Songül ÇAĞLAR, şeyma DEMIR, Yasemin YILDIRIM USTA
Language: Turkish
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KALİTE
Author(s): Süreyya NUR, Hamza Malik OKUYAN, Cansu ÖNLEN GÜNERİ
Language: Turkish
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMINDA KALİTE YAKLAŞIMI
Author(s): Süreyya NUR, Hamza Malik OKUYAN, Cansu ÖNLEN GÜNERİ
Language: Turkish
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ELEŞTIREL DÜŞÜNME EĞILIMLERI
Author(s): Semanur ÖZÇELIK, Nefise BAHÇECIK, Esma SEYYAR, Mihriban YILMAZ
Language: Turkish
MATEMATİK VE TEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ (MTTÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Author(s): Nuray DEDEOĞLU, Büşra ÇAYLAN, Mithat TAKUNYACI, Ozkan ERGENE
Language: Turkish
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DEĞERLER EĞITIMI VE PROFESYONELIZM
Author(s): Mustafa ALTINDIS, Zubeyde KACAL, Ferhat G ASLAN, Selma ALTINDIS
Language: Turkish
GIYILEBILIR TEKNOLOJILER ÜZERINE
Author(s): Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
08.12.2017 09:30 - 17:30
Halls Papers / Author(s)
Poster Hall

Poster Presentation
TQM IMPLEMENTATIONS IN LIBYA TECHNICAL COLLEGES
Author(s): Dafer KHALIL, Muhsin HALIS
Language: English
DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF NURSING STUDENTS DURING THEIR FIRST PRACTICAL CLASSES
Author(s): Iwona BODYS-CUPAK, Alicja KAMIŃSKA, Anna MAJDA, Joanna ZALEWSKA-PUCHAŁA
Language: English
UNTOUCHABLE SIDES OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION (HE) IN LINE WITH BPM, ISO STANDARDS
Author(s): Abdi KURT, Zeki YARAR
Language: English
RELATIONSHIP WITH SELF-ESTEEM AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG FOOTBALL PLAYERS.
Author(s): Bouhadj MEZIANE, Mazari KARIMA
Language: English