ICQH 2018 WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
05.12.2018 15:45 - 17:00 Teresa
06.12.2018 10:00 - 11:00 John H.
06.12.2018 11:00 - 12:00 Teresa
06.12.2018 13:30 - 14:30 John
06.12.2018 14:30 - 15:30 AYDEB Oturumu
Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi 
Prof.Dr. Refik BALAY
Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Ziya OLPAK
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Salih ŞİMŞEK
Arş.Gör.Dr. Bilal ÖZÇAKIR
06.12.2018 15:45 - 16:45 İLEDAK Oturumu
Prof.Dr. Aysel Aziz
Prof.Dr. Hülya Yeğin
Prof.Dr. Aytekin İşman