Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
882591 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL
555784 SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ
434104 MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
374783 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ”
452951 TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
721997 INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III
997404 QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA.
768381 "ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES" BY MARWAN M. OBEIDAT
349733 VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI.
863843 IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUES AS A MEANS TO INCREASE RETURNS ON MARKETING EXPENDITURES
227296 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI
327919 ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES
711651 A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY
940446 YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY)
955939 ‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE
825318 READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS
699284 UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ
812738 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI
223990 TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER
248907 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ
527158 HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
722861 LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ