Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
189586 INTUITIVE AND LOGICAL FORM OF STUDENT ACCOMMODATION AND ITS IMPACT ON STUDENTS MANAGEMENT
282745 MANAGEMENT OF INSTRUCTION GIVING SEQUENCES: A CONVERSATION-ANALYTIC PERSPECTIVE
829816 INCREASING THE QUALITY OF TEACHER TRAINING PROCESS: SAMPLE APPLICATION (DARULMUALLIMIN DRILL SCHOOL )
144413 EVALUAT,ONS OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF PRACTICE TEACHERS IN TERMS OF PROSPECTIVE TEACHERS
200004 A STUDY OF INTERPERSONAL FUNCTION OF THE GRAPHIC STORY SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS AND ITS ARABIC ADAPTATION: A MULTIMODAL ANALYSIS
778937 YÜKSEKÖĞRETIM SÜRECINDE ULUSLARARASI AKREDITASYON KOŞULLARININ MIMARLIK EĞITIMINE ETKISI
456173 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND WHAT "THE IMPACT RANKING" SUGGESTS FOR QUALITY ASSESSMENT
689981 A CASE OF FOUNDING AN OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMMES ACCREDITATION AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE: AUDAK
990383 EĞITIMDE BLOKZINCIR TEKNOLOJISININ KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI
511432 TRANSHÜMANST ÇAĞDA ÖĞRENME: EĞITIMIN DÖNÜŞÜMÜ
973009 THE IMPORTANCE OF RISK MAPPING IN OPEN AND DISTANCE LEARNING
866692 THE ETHICAL AND LEGAL ASPECTS IN EMERGING TECHNOLOGIES: RETHINKING OPEN AND DISTANCE LEARNING
650123 AÇIK VE UZAKTAN ESNEK ÖĞRENME ORTAMLARI İÇIN BIR STRATEJIK KARAR MODELININ GELIŞTIRILMESI
831406 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİHLERİNİN VE MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
496601 DEVELOPING A DESIGN THINKING BASED OPEN AND DISTANCE LEARNING MODEL
922553 MOTIVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
306111 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE PRESENTEEISM VE PSIKOLOJIK ETKILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
822120 11TH DEVELOPMENT PLAN AND THE ROLE OF UNIVERSITIES
191434 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DERS PLANLARINA YANSIMALARI
109518 MEDYADA ROMANLARA YÖNELİK KALIPYARGI VE ÖNYARGILARIN SUNUMU
189162 TEAM FORMATION AND GROUPING PROBLEM FOR PROJECTS
616770 MİMARLIK EĞİTİMİNDE KALİTE: GTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NÜN AKREDİTASYON DENEYİMİ
448138 ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYAYA GÜVEN
400709 BİLİM MERKEZİ GEZİSİ NASIL TASARLANMALI: KIBRIS ADASINDA BİR DENEYİM
291344 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE UYGULANMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
771971 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KALİTE ALGISINA ETKİSİ
883338 YÜKSEKÖĞRETİM DEĞERLENDİRME VE KALİTE GÜVENCESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DURUM RAPORLARININ TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
525940 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: CAEP VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
354349 2007’DEN SONRA KURULAN ÜNIVERSITELERIN YÖK İZLEME KRITERLERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
669883 ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
277689 HOW TO ENSURE QUALITY IN THE CURRICULA OF LANGUAGE SCHOOLS