Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 882591 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
2 555784 SANAL TEHDİTLER VE AKADEMİK YAŞANTIDA KARŞILAŞILAN VAKALARIN ANALİZİ Muhammet Damar
Yılmaz Gökşen
3 434104 MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Aykut Tosun
Asiye Yüksel
Orkun Konak
Baris DEMIR
4 374783 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA “ HEREKE Ö.İ UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ” Baris DEMIR
Aykut Tosun
ASIYE YUKSEL
Gazi UÇKUN
5 452951 TÜRKİYE'DEKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA CEYLAN YILDIRIM
6 721997 INTERNET ADDICTION MANAGEMENT AMONG STUDENTS OF AMA COMPUTER COLLEGES IN REGION III John Lenon Agatep
Domingo Edaňo
7 997404 QUALITY OF LECTURER’S FEEDBACK AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING: A CASE STUDY OF A PUBLIC UNIVERSITY IN SARAWAK, MALAYSIA. kuldip singh
8 768381 "ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES" BY MARWAN M. OBEIDAT Marwan Obeidat
9 349733 VICO'NUN EĞITIM ANLAYIŞI. tanzer yakar
10 863843 IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUES AS A MEANS TO INCREASE RETURNS ON MARKETING EXPENDITURES mengmeng chen
11 227296 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEK DÜZEN MUHASEBE SISTEMI OKURYAZARLIĞININ EĞITIM BOYUTUNDA ÖĞRENCI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI Nurcan Günce
Gönül KONAKAY
Asiye Yüksel
12 327919 ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE QUESTION OF FUTURE UNIVERSITIES Marwan M. Obeidat
13 711651 A PERFORMANCE STUDY FOR THE UNIVERSITIES FOUNDED BEFORE 1973, TURKEY Hasan Tosun
14 940446 YÜKSEKÖĞRETIM FINANSMANI: SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI (HIGHER EDUCATION FINANCING: THE SAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY) Gonca Güngör Göksu
Mehmet Emin ALTUNDEMİR
15 955939 ‘MIND’ ENLIGHTENMENT FROM THE LIBERAL ARTS HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE Pınar Akarçay
Gökhan Ak
16 825318 READING COMPREHENSION ASSESSMENT: COMPARING READERS’ PERFORMANCE ACROSS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS Zahia Mebarki
17 699284 UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİMDE “AÇIKLIK” KAVRAMININ İNCELENMESİ Gülay Ekren
Evrim GENÇ KUMTEPE
18 812738 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM VE ETİK TUTUMLARI Hüseyin Yüce
Ahmet Lütfi ORKAN
19 223990 TÜRKİYEDE MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE GLOBALLEŞME SÜRECİNİN YARATTIĞI ETKİLER aysel güney
20 248907 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ Orkun Konak
Ceylan Gazi Uçkun
Hasan Latif
Öznur Gökkaya
21 527158 HASBİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ mesut öztürk
ercümend ersanlı
22 722861 LMS SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI : MOODLE VE BLACKBOARD ÖRNEĞİ Ezgi Pelin Yıldız
23 817474 ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Şehri Nur Kayıhan
24 322248 YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN BİLİMETRİK ANALİZİ Muhammet Damar
Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
25 476715 80’LERDEN GÜNÜMÜZE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI: KÜRESEL ÖLÇEKTE BİLİMETRİK BAKIŞ Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
Muhammet Damar
26 605407 PAZARLAMA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BİLİMETRİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ Semra Aytuğ
Muhammet Damar
Güzin Özdağoğlu
Aşkın Özdağoğlu
27 656071 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE YÖNELİK METAFOR ALGILARI-SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PARTY PRESIDENCY SYSTEM MEHMET TEMİR
Hakan Örten
28 440100 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DARBE KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARI 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS METAPHORICAL PERCEPTIONS OF “COUP CONCEPT” MEHMET TEMİR
Hakan Örten
29 274206 TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ- POSİTİON OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON IN SOCIAL STUDİES TEXTBOOKS IN TURKEY MEHMET TEMİR