Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 200004 A STUDY OF INTERPERSONAL FUNCTION OF THE GRAPHIC STORY SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS AND ITS ARABIC ADAPTATION: A MULTIMODAL ANALYSIS Ayten Adel
2 778937 YÜKSEKÖĞRETIM SÜRECINDE ULUSLARARASI AKREDITASYON KOŞULLARININ MIMARLIK EĞITIMINE ETKISI gökçe tuna taygun
c. irem gençer
Cigdem Polatoglu
3 689981 A CASE OF FOUNDING AN OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMMES ACCREDITATION AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE: AUDAK Gülsün MERİÇ
Cafer Çelik
Musa Şahin
T. Volkan YÜZER
Elif Toprak
A. Nurhan Şakar
C. Murat Kandemir
4 990383 EĞITIMDE BLOKZINCIR TEKNOLOJISININ KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI Hakan Yıldırım
Gülsün MERİÇ
5 511432 TRANSHÜMANST ÇAĞDA ÖĞRENME: EĞITIMIN DÖNÜŞÜMÜ Serap Uğur
Gülsün MERİÇ
6 973009 THE IMPORTANCE OF RISK MAPPING IN OPEN AND DISTANCE LEARNING Emre Dinçer
Gülsün MERİÇ
Seval Kardeş Selimoğlu
7 866692 THE ETHICAL AND LEGAL ASPECTS IN EMERGING TECHNOLOGIES: RETHINKING OPEN AND DISTANCE LEARNING Seher Kaşıkara
Gülsün MERİÇ
8 650123 AÇIK VE UZAKTAN ESNEK ÖĞRENME ORTAMLARI İÇIN BIR STRATEJIK KARAR MODELININ GELIŞTIRILMESI Emel Güler
Buket Karatop
Gülsün MERİÇ
9 831406 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİHLERİNİN VE MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeşim Üstün Aksoy
10 496601 DEVELOPING A DESIGN THINKING BASED OPEN AND DISTANCE LEARNING MODEL Soner Sozler
Gülsün Meriç
11 306111 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE PRESENTEEISM VE PSIKOLOJIK ETKILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA Sevil MÜRTEZAOĞLU
Cansu Bayrakcı
12 822120 11TH DEVELOPMENT PLAN AND THE ROLE OF UNIVERSITIES Tekiner KAYA
Gökhan Seçme
Gökce Becit İşçitürk
Erdoğan ÇİÇEK
Sevil Sungur
13 191434 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DERS PLANLARINA YANSIMALARI AHMET GÖKMEN
14 189162 TEAM FORMATION AND GROUPING PROBLEM FOR GRADUATION PROJECTS CHUNGWANG MICHAEL DYEK
BENJAMIN MUKADI
NIDAI KORDAL
15 616770 MİMARLIK EĞİTİMİNDE KALİTE: GTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NÜN AKREDİTASYON DENEYİMİ Elif Özlem Aydın
Saniye Karaman Öztaş
Kutlu Sevinç Kayıhan
Seher Güzelçoban Mayuk
16 400709 BİLİM MERKEZİ GEZİSİ NASIL TASARLANMALI: KIBRIS ADASINDA BİR DENEYİM SEVİLAY ATMACA
AHMET GÖKMEN
17 291344 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE UYGULANMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Volkan Cetinkaya
Ali Cemal TOZ
Ali Deveci
18 771971 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KALİTE ALGISINA ETKİSİ Gökce Becit İşçitürk
Gökhan Seçme
Sevil Sungur
Tekiner KAYA
Erdogan Çiçek
19 883338 YÜKSEKÖĞRETİM DEĞERLENDİRME VE KALİTE GÜVENCESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DURUM RAPORLARININ TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nazire Burçin Hamutoğlu
emine nur ünveren bilgiç
Muzaffer ELMAS
20 525940 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: CAEP VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Nazire Burçin Hamutoğlu
Şule Yılmaz-Özden
Muzaffer ELMAS
21 354349 2007’DEN SONRA KURULAN ÜNIVERSITELERIN YÖK İZLEME KRITERLERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI Erdogan Çiçek
Gökce Becit İşçitürk
Gökhan Seçme
Sevil Sungur
Tekiner KAYA
22 669883 ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Neziha Musaoğlu
Neriman Hocaoğlu Bahadır
23 199733 KIRKLARELI ÜNIVERSITESI KURUMSAL EĞITIM KALITE GÜVENCE SISTEMI MODELI VE UYGULAMASI Alaettin İşeri
24 330507 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE AÇIK ÖĞRETİM MEZUN BİLGİ SİSTEMLERİNİN DURUMU Ali İhsan İbileme
Mehmet Fırat
25 386902 ÜNİVERSİTEDEKİ E-PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖZ VE AKRAN PUANLAMALARININ MANY FACET RASCH MODELİYLE İNCELENMESİ İsmail KARAKAYA
Özlem KAYA
Cennet TOBAS
Nazira Tursynbayeva
26 204210 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARININ KARİYER VE İSTİHDAM DURUMLARI İLE ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK MEMNUNİYETLERİ Tangül Aytur Özen
Alper Tütünsatar
Dicle Özdemir Küçükçapraz
Adnan Karaibrahimoğlu
Sertaç Selim Sarıca
Pınar Göktaş
Halil İbrahim Özmen
Esin Yavuz
Ahmet Hayrettin Tuncay
Fulya Çınar
Ahmet Elnur
Fatma Ersal
Murat Acar
Murat Ali Dulupcu
27 699957 ERCIYES ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU SÜREKLI İYILEŞTIRME GRUBU AKREDITASYONA ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SULTAN TAŞCI
MEHMET SITKI İLKAY
MUSTAFA ALÇI
DEMET ÜNALAN
tuncay karaaslan
MUSTAFA ÖZTÜRK
28 632013 ERCIYES ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU SÜREKLI İYILEŞTIRME GRUBU ÖĞRETIM ELEMANLARI IÇIN EĞITIM BECERILERI VE ÖLÇME DEĞERLENDIRME EĞITIMLERI tuncay karaaslan
SULTAN TAŞCI
MEHMET SITKI İLKAY
MUSTAFA ALÇI
DEMET ÜNALAN
MUSTAFA ÖZTÜRK
29 538942 PERCEPTION OF NURSING STUDENTS IN THE GAP BETWEEN THEORY-PRACTICE IN NURSING EDUCATION Julien Kisiata Feti
Hatice Şen
30 173196 ANNE BABALARIN ANAOKULU YÖNETIMINDEN BEKLENTILERI VE ANAOKULU YÖNETICILERININ ANNE BABA BEKLENTILERINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Necdet Taskin
31 962476 YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜT YAPISI İÇERİSİNDE İNFORMAL İLETİŞİMİN YERİ VE ÖNEMİ Cansu Soyer
Ayşegül Nacak
32 701505 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME VE DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Gökhan Seçme
Gökce Becit İşçitürk
Sevil Sungur
Tekiner KAYA
Erdogan Çiçek
33 890169 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
34 892175 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
35 492107 MATEMATIK ÖĞRETMENI ADAYLARININ GELECEKTE KARŞILAŞABILECEKLERI SORUNLARA ILIŞKIN GÖRÜŞLERI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
36 990977 TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİ SORUNLAR Kerim Karabacak
37 724846 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER saniye seçme
Muzaffer Okur
38 217896 USING TABA-TYLER MODEL TO EVALUATE WEB-BASED 5I COURSES IN TURKISH UNIVERSITIES Ebru Koc
39 360800 INVESTIGATION OF COMMUNICATION SKILLS OF GIFTED STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ahmet ESKİCUMALI
Naif Kara
Serhat Arslan
40 918303 IMPROVING SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION THROUGH NATURAL LANGUAGE INTERFACES Umut Tekgüç
Zeki Bayram
41 168029 AN ESSAY ON CONTEMPORARY MYTHOLOGY: PEDDLER ZEUS Celal ASLAN
42 521282 DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE STUDENTS’ SATISFACTION ABOUT DORMITORY SERVICES Hülya Şenol
Mehmet Çağlar
43 923593 ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Serhat Arslan
Funda Aslan
44 691721 MOBILE DEVICE SECURITY AWARENESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Gaye TÜRKER
Ahmet Adalıer
45 666072 UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE VE ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ Muesser C. Nat
Selen Kocero Azizoglu
46 812484 YABANCI DİL KURSLARININ SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Aytekin İşman
Nurdan Karasu