Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 743824 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL Birgit Oberer
Alptekin Erkollar
Nico Lowry
Siegfried Begun
2 125527 YABANCI DIL BILGISI SEVIYE TESPIT SINAVI'NIN (YDS) DÜŞÜNDÜRDÜKLERI Murat POLAT
3 828043 INSTITUTIONAL COMPLETENESS IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMINATION OF AN IRISH UNIVERSITY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL STUDENTS Buse Gamze Üstündağ
4 532815 A STUDY ON THE HECS (HIGHER EDUCATION CONTRIBUTION SCHEME), DEATH AND TAXES IN AUSTRALIA: REVIEWING THE PROPOSAL TO INCLUDE HECS-HELP DEBT AS PART OF AN ESTATE ON DEATH Ergun Gide
Steven Holliday
5 336993 A MODEL PROPOSAL FOR COMPUTER AIDED EDUCATION Kuddis Büyükakıllı
6 857662 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KALİTE ÇALIŞMALARI Kuddis Büyükakıllı
7 903405 THE ROLE OF 18TH AMMENDMENT ON THE HIGHE EDUCATION IN PAKISTAN dr Mohammad Sohail
8 976714 PATIENT SAFETY CULTURE OF MIDWIFERY STUDENTS Handan ÖZCAN
Yasemin AYDIN KARTAL
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
9 433371 INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING ACADEMIC SELF COMPETENCIES OF MIDWIFERY STUDENTS Handan ÖZCAN
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Yasemin AYDIN KARTAL
10 177451 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Yasemin AYDIN KARTAL
Handan ÖZCAN
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
11 503284 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Yasemin AYDIN KARTAL
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Handan ÖZCAN
12 830880 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Handan ÖZCAN
Yasemin AYDIN KARTAL
13 245333 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
Yasemin AYDIN KARTAL
Handan ÖZCAN
14 164290 IMPACT OF STUDENTS’ SELF-ADVOCACY ON THEIR PERCEPTION IN DESIGN-STUDIO Hozan Latif Rauf
Kağan Günçe
Münevver Özgür Özersay
15 341650 BIR DEVLET ÜNIVERSITESINDE UYGULANAN MENTORLUK PROGRAMININ SONUÇLARININ INCELENMESI: YABANCI DILLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞI Figen Karaferye
16 492484 THE EFFECT OF VIBER APPLICATION ON THE ACQUISITION OF CLIPPED, BLENDED AND ACRONYM WORDS Liqaa Habeb Al-Obaydi
Atyaf Hasan Ibrahim
17 110346 THE USE OF CONTEXT IN TEACHING GRAMMAR AND ITS INFLUENCE ON EFL SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT IN GRAMMAR RULES Fatima Raheem
Khansaa Hasan
18 897983 MANAGING OF TEACHING STAFF FOR QUALITY EDUCATION DELIVERY IN SECONDARY SCHOOLS Amnah Hassan Dammas
19 513058 EFFICIENCY ASSESSMENT OF TURKISH UNIVERSITIES USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Bushra Soummakie
Işılay TALAY DEĞİRMENCİ
20 208933 RENEWABLE ENERGY IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF NORTH CYPRUS John Emmanuel ogbeba
Ercan Hoskara
21 762336 SELF-EFFICACY OF TEACHERS AS A PREDICTOR OF TEST ANXIETY AMONG UNIVERSITY STUDENTS Bushra Akram
22 817965 AFRIKALI GÖÇMENLERIN AVRUPA YOLCULUĞUNDA TÜRKIYE’NIN ROLÜ/THE ROLE OF TURKEY ON AFRICAN IMMIGRANTS EUROPEAN JOURNEY Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
23 616737 2002 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇILIMLARI: AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
24 389843 AFRİKA’DAKİ ÇATIŞMALARA BALKANLAR MODELİ: ETNİK VEYA DİNİ? DEVLET VEYA GRUPLAR? /BALKANS MODEL FOR CONFLICTS IN AFRICA: ETHNIC OR RELIGIOUS? STATE OR GROUPS? Asena Boztaş
Dilşad Türkmenoğlu Köse
25 752861 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ DERS DENETİMLERİN ÖĞRETMEN PERFORMANSINA VE VELİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ EDA YENEN
26 361246 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Yeşim Üstün Aksoy
Mehmet Çağlar
27 991500 REASONS TEACHERS WILL BE ECSTATIC WORKING UNDER THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY IN TEACHING PHONOLOGY Mohsine Wahib
28 580583 KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ Ali Özdemir
Lütfü Çakır
29 432995 ERGENLERİN MESLEKİ YÖNELİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ Serhat Arslan
Fatih ÖZBULAT
30 455943 ERGENLERIN SORUNLARINI İÇSELLEŞTIRMESINI ETKILEYEN FAKTÖRLER Serhat Arslan
Fatih ÖZBULAT
Hasret Sevil
31 851156 MÜLTECILERIN SAĞLIK SORUNLARI ÜZERINE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESI esin sezgin
hale tosun
32 394017 ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI Kerim Karabacak
Mustafa ÖZTUNÇ
33 783579 MÜLTECİ KADINLARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Hale Tosun
esin sezgin
Ayşe Tosun
34 953162 MÜLTECİLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİR REHBER: EVRENSEL ETİK İLKELER Hale Tosun
esin sezgin
Ayşe Tosun
35 887781 KÜTÜPHANE NITELIĞI ILE ÜNIVERSITE NITELIĞI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI Ziya Toprak
Tuba Kaya
36 685371 INCOME RESOURCES FOR AN UNIVERSITY AND CASE STUDIES FROM TURKEY Hasan Tosun
37 185101 MODERN TEKNOLOJİNİN YARATTIĞI YENİ FOBİ: MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSU (NOMOFOBİ) Dr. Ezgi Pelin Yıldız
38 100135 HOW TO EVALUATE ACADEMIC STAFF ? EFFICACY AND PERFORMANCE CREATIVITY AND INNOVATION OF THE STRUCTURES AND SCHEMES Mokhtar Abdellah MAAZOUZ
39 490031 ÜNIVERSITELERIN EĞITIM GÖREVININ KALITESINI ARTIRMA ARACI OLARAK PROGRAM DEĞERLENDIRME Nurdan Kalaycı
Elif İlhan
Fahriye Hayırsever
40 915635 YÜKSEKÖĞRETIMDE İNSANI BECERILERIN ÖĞRENENLERE KAZANDIRILMASI İÇIN ÖZ YÖNELIMLI ÖĞRENME MODELI Hüseyin Şimşek
Elif İlhan
41 334490 EFFECT OF THE TRANSFORMATIONAL SCHOOL LEADERSHIP PRACTICES ON SELF EFFICACY AND COLLECTIVE EFFICACY OF TEACHERS PROFESSIONALLY QUALIFIED IN HIGHER EDUCATION tariq Dr
Afira Aslam
42 443062 EĞİTİMİN POLİTİK İŞLEVİNE BİR ÖRNEK: DARÜLFÜNUN’DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE SADIK KARTAL
43 770936 SAĞLIK SISTEMİNİN CEVAP VEREBİLİRLİĞİNDEKİ HETEROJENLİĞİ ANLAMADA VİNYET YAKLAŞIMI: BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ BETÜL AKALIN
44 367392 PSIKOLOJIK DANIŞMAN TÜKENMIŞLIK ÖLÇEĞI Nihan Arslan
Hilal Alkan
45 481988 KALİTE VE KALİTELİ ÜNİVERSİTE KAVRAMLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ ALGILARININ BELİRLEMESİ(GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) sedanur girayhan
Nurdan Kalaycı
46 460977 KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI ÜZERINE BIR İNCELEME Cem Gülcan
47 832001 ENDÜSTRI 4.0 TOPLUMUNDA ALGORITMA VE PROGRAMLAMA EĞITIMININ ÖNEMI fatih özkaynak
48 915272 ÜNIVERSITELERDE STRATEJIK YÖNETIM: PLANLAMA, KONUŞLANDIRMA VE DEĞERLENDIRME SÜREÇLERINDE HOSHIN KANRI YAKLAŞIMI Gülser Köksal
Altan İlkuçan
49 190366 PURSUIT OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION FROM MADRASSAS TO MODERN TIMES Yousri Attia Mohamed
50 145219 EĞITIM ANTROPOLOJISI VE EĞITIMDE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ ANLAMAK IÇIN KAVRAMSAL BIR ÇERÇEVE Ziya Toprak
51 710173 GLOBAL STANDARTLARDAKİ YENİ YAKLAŞIMLARIN ÜNİVERSİTELERDE KALİTE DÜZEYİNE ETKİLERİ MESUT KAPLAN
52 747411 PROJE TABANLI ÖĞRENME İLE KAZANILAN 21. YÜZYIL BECERILERINE YÖNELIK BIR NITEL ARAŞTIRMA Ömer Uysal
53 427511 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ YAŞAM ANLAMI DÜZEYLERININ FARKLI DEĞIŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESI Aslı Nur İpek
Hümeyra SARAÇ
Fadile Zeynep Çavuş
54 325862 ORTAOKULLARDAKİ BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİL AĞIRLIKLI BEŞİNCİ SINIF UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mesut Naçar
Mustafa BAYRAKCI
55 870260 ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM KAPSAMINDA İNCELENMESI HÜLYA AKDEMİR
Birsel AYBEK
56 536476 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENI YETIŞTIRME PROGRAMI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI HÜLYA AKDEMİR
57 934394 YÜKSEKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM BİLEŞİK KAPLAR MI? Ali Baykal
58 497948 REFLECTIONS OF THE SURVEY OF TURKISH BOARD OF HIGHER EDUCATION FOR CANDIDATES OF THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION (YKS) AS DETERMINANT OF THE LONG RANGE POLICY IMPLICATIONS ERKAN ABDULGAFFAR AGAOGLU
59 147053 QUALITY ASSURANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL AT TED UNIVERSITY Nuray Lük Grove
Hamza Sufian Abbasi
60 967295 STAKEHOLDER ASSESSMENT OF QUALITY ASSURANCE AT A FOUNDATION UNIVERSITY IN TURKEY JULIDE YILDIRIM OCAL
MANA ECE TUNA
MEHMET RÜŞTÜ TANER
61 647440 ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELIK MEMNUNIYET DÜZEYLERININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE POZITIF PSIKOLOJIK SERMAYELERINE ETKISI: BIR YÜKSEKÖĞRETIM KURUMUNDA AKADEMISYENLER ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMA THE EFFECTS OF EMPLOYEE JOB SATISFACTION ÖZLEM ATAN
62 685392 LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE KURAMLARININ EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKISI behcet öznacar
fatma köprülü
nevriye yılmaz
Mehmet Çağlar
63 908794 İNTERNET KULLANIMI VE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ esin sezgin
hale tosun
64 132749 WHY GAMIFY? AN OVERVIEW OF PROS AND CONS. Naciye Güliz UĞUR
Bahadır Aktaş
65 513288 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE SÜREÇLERİ: İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ RAPORLARINA GÖRE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Nazire Burçin Hamutoğlu
emine nur ünveren bilgiç
66 832119 FUTURE OF BUSINESS SCHOOLS AT ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES: DEVELOPING INTERNAL EVALUATION FRAMEWORK Ufuk Gür
67 672169 WEB SAYFALARININ KULLANILIRLIK VE TASARIM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI Mustafa ÖZTUNÇ
68 216842 SOCIAL MEDIA IN EDUCATION: A DISTRACTION OR MOTIVATION? Naciye Güliz UĞUR
Aykut Hamit TURAN
69 571277 HEMŞIRELERIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERI VE VERIMLILIK TUTUMLARI/ NURSES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS PRODUCTIVITY Hande ÖZGÖRÜ
Nefise Bahçecik
70 445557 HEMŞIRELERIN İZLENIM YÖNETIMI TAKTIKLERI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGILARI / NURSES’ IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS AND THEIR PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE Kübra TUNCEL
Nefise Bahçecik
71 765677 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM DOYUMLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Serpil RECEPOĞLU
Ergün RECEPOĞLU
72 578902 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARLARINDA HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PERSONELİN ROLÜ HAMZA MALİK OKUYAN
CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
73 602723 LİSANS VE ÖN LİSANS SAĞLIK EĞİTİMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
HAMZA MALİK OKUYAN
74 475095 LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE UYGULAMA LABORATUARININ ÖNEMİ HAMZA MALİK OKUYAN
CANAN BİRİMOGLU OKUYAN
75 289795 TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA ALDIKLARI DİL DERSİNE BAKIŞ AÇILARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Aslı Kasabalı Günhan
Zöhre Serttaş
76 906015 YÜKSEKÖĞRETIMDE İLK YIL DENEYIMI: GEREKÇELERI, AMAÇLARI VE KATKILARI Bünyamin ÖZEN
Emrullah YILMAZ
77 967679 FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRKİYE’DE FRANSIZCA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN YAŞANAN SORUNLAR Kerim Karabacak
78 728620 İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Yasemin AKTAS
Mustafa BAYRAKCI
79 932475 DETERMINING EXIT CRITERIA FOR ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY IN PREPARATORY PROGRAMS AT TURKISH UNIVERSITIES Ayşe Dilek Keser
Gül Durmuşoğlu Köse
80 933975 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN BU SIRALAMALARDAKİ YERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (A COMPARATIVE ANALYSIS OF WORLD UNIVERSITY RANKINGS AND THE RANKS OF TURKISH UNIVERSITIES IN THESE RANKINGS) Çiğdem Börke Tunalı
Naci Tolga Saruç
81 777911 MESLEKI FARKINDALIK SÜRECINDE MEZUN-ÖĞRENCI GÖRÜŞME ÖRNEĞI Zehranur Kaya
82 371477 CLOUD COMPUTING SECURITY ISSUES AND CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Ahmet Adalıer
83 736502 SOSYAL BILGILER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKI ÖZYETERLIKLERINE İLIŞKIN ALGILARININ INCELENMESI Serpil RECEPOĞLU
B. Unal İBRET
84 473198 THE APPROACH OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS TO DISABLED WOMEN Melike Pündük Yılmaz
Besey Ören
85 384094 HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ / RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP IN NURSES Merve Özvatan
Nefise Bahçecik
86 630470 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ KLINIK ALANDA YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE KARŞILAŞTIKLARI RISKLER Besey Ören
Neriman Zengin
Melike Pündük Yılmaz
87 484292 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM METODU İLE DERS İŞLENİŞİNE KARŞI TUTUMLARI Metin Çengel
Ayşe Alkan
Dr. Ezgi Pelin Yıldız
88 548871 ERGENLERI ÇOCUKLUK DÖNEMI MUTLULUK ANILARI İLE MINNETTARLIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI Songül Şahin
Batuhan Gökdemir
89 743613 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BECERİ UYGULAMA ALANLARINDA İŞ KAZASI KONUSUNDA EĞİTİM ALMA VE İŞ KAZASINA MARUZ KALMA DURUMLARI Selma Dağcı
Besey Ören
90 288813 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE İŞSIZLIK KAYGISI Suna Sezer Akgun
Mustafa BAYRAKCI
91 961821 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI Damla Karaköy
PINAR KAYA
İlker Akgün
Nuran Cömert
92 836374 TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANATOMI EĞITIMI ÖNCESI KADAVRA KAVRAMININ METAFOR ANALIZI SEDA SERTEL MEYVACI
93 382497 ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM SEVİYESİNDE KARİYER PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YERİ: EEYO YAPI RESSAMLIĞI ALANINDAN BİR ÖRNEK Meltem Ozten Anay
94 600397 QUALITY ASSURANCE OF CONTRIBUTION TO SOCIETY IN TURKISH UNIVERSITIES Yasemin Kilit Aklar
Tugba Cubukcu
95 848440 MODELLING OF STRATEGIC AND MANAGERIAL IMPLICATIONS FOR A QUALITY SYSTEM WITH SPECIAL REFLECTIONS FROM STATISTICAL QUALITY CONTROL VERSUS ISO 9000: A CASE STUDY FOR THE TURKISH HIGHER EDUCATIONAL INDUSTRY ERKAN ABDULGAFFAR AGAOGLU
96 338980 TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODELS FOR EFFECTIVE TEACHING AND LEARNING IN SCHOOLS Mustafa BAYRAKCI
Ceren Çetin
97 263477 YÜKSEKÖĞRENİMDE KALİTE İÇİN LİDER AKADEMİSYEN EĞİTİMİ; BİR ÖRNEK OLARAK YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, İSTANBUL Özden ÖZ USLU
98 428409 ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞİM DEPARTMANLARININ ÖNEMİ Özden ÖZ USLU
Pınar MİRASYEDİ
99 582186 MÜFREDATA STRATEJIK VE YAPAY ZEKA YAKLAŞIM ÖNERISI: “AKILLI MÜFREDAT” Buket Karatop
100 983962 ÜLKEMİZ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇİNDE EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMA YOLUNDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE “KALİTE” SORUNU A. Erhan Bakırcı
101 650835 THE USE AND IMPORTANCE OF SIMULATION IN NURSING EDUCATION Hale Tosun
102 409355 YÜKSEK ÖĞRETIMDE PAYDAŞ FARKINDALIĞI VE SÜRDÜRÜLEBILIR SISTEM ÖNERISI A. Erhan Bakırcı
103 362356 TÜRKİYE’DEKİ DOKTORA MEZUNU İHTİYACINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR TAHMİN MODELİ GELİŞTİRİLMESİ Hazel Ceren Erkengel
BÜŞRA ALMA
Erman Coşkun
104 645934 NURSING EDUCATION AND DAILY LIFE ACTIVITIES MODEL Hale Tosun
105 717500 TEACHER CANDIDATES’ THOUGHTS ABOUT TEACHING PRACTICUM Melek Çakmak
106 191185 APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION: EXAMPLE OF THE NICOSIA DISTRICT Figen Yaman Lesinger
Gamze Peler Şahoğlu
Azmiye YINAL
107 311053 TEACHING PRACTICUM PROCESS: A QUALITATIVE RESEARCH WITH TEACHER CANDIDATES Melek Çakmak
108 682148 ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI SÜRECINDE DÖNÜT FAKTÖRÜ Melek Çakmak
109 749361 TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF TEACHING AND TEACHING PROFESSION Melek Çakmak
110 340482 NI LABVIEW İLE OPTİK KAĞIT OKUMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ Garip Genc
Ümit Kıcık
111 843936 SAĞLIK EĞITIMINDE DEĞERLER EĞITIMI VE PROFESYONELIZM Mustafa Altindis
Selma Altindis
Zubeyde Kacal
Nese Asici
Elmas Pınar Kahraman
112 298988 EMBEDDED JOURNALISM WAR AND MEDIA: THE DIFFERENT DISCOURSES, THE MEDIA AND THE JOURNALISM ROLE TISSIANE CARLA DE OLIVEIRA
Feng-Chiao CHUNG
113 292258 JJ
114 643112 TOWARD THE SEARCH OF QUALITY INDICATORS IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN FOURTH YEAR OF DENTISTRY Dachel Martínez Asanza